knjigovodstvena agencija Fedra d.o.o.

Usluge u FEDRA DOO

Imate firmu? Poslujete u zemlji i inostranstvu?

Administrativni poslovi Vam oduzimaju dragoceno vreme koje biste posvetili unapređenju svog poslovanja.

Treba Vam računovodstvena kompanija od poverenja i integriteta koja bi umesto Vas obavljala administrativne poslove iz oblasti ljudskih resursa, računovodstva i poreskog zakonodavstva. Zato je FEDRA DOO tu, da ne morate sami da se “borite” sa izazovima i poteškoćama koje znaju da oduzmu mnogo vremena, i živaca.

Ukoliko želite da postavite finansijske ciljeve, ili postavite sam sistem upravljanja finansijama za vaše mikro ili makro preduzeće, naš tim u FEDRA DOO Vam pomaže da na što lakši način sve to uradite. Prepustite nam knjiženje promena, dokumentacije, i izbegnite “foto finiš” za prijavu poreza. Da bi uspešno vodili vaš posao, pružamo usluge finansijske ekspertize sa smernicama koje su vam potrebne.

Prave i tačne informacije su ključne za svakog vlasnika preduzeća. Pripremom finansijskih izveštaja naš posao nije završen, tu smo da ih analiziramo i tumačimo, kako bi što bolje razumeli i iskoristili ih na pravi način i što efikasnije.

Sve usluge koje pružamo su visoko automatizovane i prilagođene domaćem zakonodavstvu kroz programe koje koristimo.

Računovodstvo

 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Sastavljanje i podnošenje svih vrsta finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Sastavljanje svih računovodstvenih evidencija i finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonima Republike Srbije
 • Računovodstveni konsalting
finansijski izvestaji

Ljudski resursi

 • Obračun zarada, obračun svih refundacija, podnošenje zahteva za porodiljsko odsustvo, ostalih primanja iz radnog odnosa (jubilarnih nagrada, solidarne pomoći, putnih naloga i sl.)
 • Obračun drugih prihoda lica van radnog odnosa kao što su otpremnine, ugovori o delu, autorski honorari, učešća u dobiti, dopunski rad, dualno obrazovanje, naknade upravnom i nadzornom odboru, privremeni i povremeni poslovi, ugovor o pravima i obavezama direktora i sl.
 • Podnošenje poreskih prijava i izrada virmana za plaćanje obaveza
 • Potvrde o godišnjim primanjima
 • Popunjavanje administrativnih zabrana za zaposlene
 • Prijave/odjave/promene zaposlenih na portalu Centranog Registra Socijalnog Osiguranja (CROSO)
 • Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za domaća i strana lica
poreska amortizacija

Poresko zakonodavstvo

 • Vođenje propisane evidencije za porez na dodatu vrednost
 • Mesečni i tromesečni obračun PDV-a
 • Obračun poreske amortizacije i sastavljanje poreskog bilansa
 • Sastavljanje izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obimu
 • Porezi na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava
 • Podnošenje svih poreskih prijava tačno i u zakonom propisanom roku
 • Poresko savetovanje iz oblasti koje regulišu: porez dohodak građana, porez na dobit, porez na imovinu, socijalne doprinose
Svaka generacija izrađuje svoje računovodstvo za svoju decu.
image-male-icon
Robert Kennedy