knjigovodstvena agencija Fedra d.o.o.

Obračun zarade: Bruto zarada i Socijalni Doprinosi

Kao poslodavac suočićete se sa mnogim zakonskim i pravnim odredbama koje morate ispoštovati. Jedna od njih, a ujedno i jedna od najbitnijih, je obračun zarade.

Obračun zarade, odnosno naknade ili plate često zna da unese mnogo zabune između radnika i poslodavca. Da biste izbegli neprijatnosti i nejasnoće, pripremili smo ovaj tekst o obračunu plate i razlikama između neto i bruto zarade.

Pa da počnemo!

1. Obračun zarade - Šta je uopšte zarada?

Sama definicija zarade podrazumeva sve isplate zaposlenim licima koje je potrebno obračunati i dodatno na njih platiti poreze i doprinose.

Takođe, važno je napomenuti i podelu na zarade zaposlenih u radnom odnosu i zarade za zaposlenih van radnog odnosa.

U ukupnu zaradu spadaju:

 • plate
 • naknade za dežurstva
 • naknade za noćni rad
 • topli obrok i regres
 • minuli rad
 • rad za vreme praznika i rad nedeljom
 • nagrade i bonuse,
 • isplate za neizvršene časove rada
 • odsustvo radi stručnog usavršavanja i sl.

Kompanije i poslodavci su u zakonskoj obavezi da svakog meseca obračunaju i isplate radnicima zarade, odnosno bruto plate. No, sam obračun zarade nije uvek jednostavno sračunati, stoga se često angažuju stručnjaci u toj oblasti, računovođe.

Ono što je za svakog poslodavca bitno je da ima potpun uvid u to koliko ga radnik “košta”. Zarade su često najveći trošak za jednu firmu, ali takođe daju dobar uvid u ekonomsko stanje iste. U sam obračun ulazi mnogo više od neto zarade koju poslodavac isplaćuje i da biste došli do realne cifre potrebno je obratiti pažnju i na zakonske regulative i dodatne dažbine, poput:

 • doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje,
 • doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti,
 • porez na dohodak građana
knjigovodstvene usluge

Ukoliko Vas interesuje Pravilnik o obračunu zarade, odnosno naknadi zarade, pročitajte više o tome na ovom linku.

U slučaju da nemate vremena ili živaca da se bakćete sa svim tim brojevima, Ferda Vam je na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice vezane za obračun zarade.

2. Bruto i Neto Plata - U čemu je razlika?

I bruto i neto plata su osnovni pojmovi koji se vežu za jednog radnika. Iako su često predmet zabune i nesuglasica između poslodavca i zaposlenog. U nastavku teksta razjasnićemo oba pojma kako bista na jednom mestu imali sve potrebne informacije.

Dugogodišnje iskustvo koje računovodstvena agencija ima kao i metodologija, to su stvari na koje treba da obratite pažnju kada se odlučujete za onoga ko će Vam pružati računovodstvene usluge

Neto Zarada

Neto zarada, odnosno plata je onaj iznos koji radnik prima na račun svakog meseca.
Ali šta to tačno podrazumeva?

Svaki radnik se plaća u zavisnosti od cene rada i broja radnih sati, što se smatra osnovom zaradom. Takođe, treba imati na umu i uvećanu zaradu kao i deo zarade za radni učinak koji se dodaju na osnovicu. Kada se saberu osnovna, uvećana zarada i deo zarade za učinak, dobijamo Neto zaradu jednog zaposlenog.

Trebalo bi imati na umu da bi Osnovna zarada za sve zaposlene na istoj poziciji trebala da bude ista. Deo zarade za radni učinak zavisi i obračunava se po učinku i efikasnosti radnika. Dok Uvećana zarada zavisi od sledećih stavki:

 • prekovremeni rad
 • rad noću ili rad preko praznika
 • minuli rad
 • topli obrok i
 • regres.

Bruto Zarada

Za Vas kao poslodavca, tu nije kraj obračuna zarade. Kao poslodavac, dužni ste da izmirite i platite sve obaveze prema državi, koje u zbiru sa neto platom čine bruto zaradu zaposlenog.

Te obaveze se zakonski definišu kao doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret poslodavca. Podrazumevaju porez na dohodak građana i doprinose za penziono, invalidsko i socijalno osiguranje. Ono što je važno da znate je da se oni ne uplaćuju zaposlenom već Poreskoj upravi.

Ukoliko želite da proračun bruto plate, možete se poslužiti sledećom računicom:
Neto zarada zaposlenog x koeficijent od 1,67.

Ta računica će Vam prižiti uvid u približan iznos koji ćete morati da izdvojite za jednog radnika. Ukoliko Vam za planiranje budžeta treba daleko preciznija procena, ova računica vam neće biti od velike koristi.

Naime, za precizan i detaljan proračun, savetujemo angažovanje stručnjaka. U ovom slučaju to bi bila dobra računovodstvena agencija, ili prosto rečeno računovođa.

Ukoliko su Vam potrebne usluge obračuna zarade, računovodstvena kompanija FEDRA DOO Vam je uvek na raspolaganju.

Kontaktirajte nas još danas!